Energetický management

S námi máte energie pod kontrolou

Naše služby

O nás

Společnost BURDYCH navazuje na mnohaleté zkušenosti v oblasti energetiky. Jsme rodinná společnost, které velice záleží na dobrém jménu, proto klademe vysoký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a budování vztahu se svými zákazníky.

Naše hodnoty

  • Dodržujeme závazky vůči partnerům a zaměstnancům.

  • Jednáme poctivě, dbáme na čestnost, slušnost a etiku.

Služby

Ve společnosti BURDYCH chápeme Energetický management jako soubor opatření a činností, jejíchž výsledkem je snížení nákladů na provoz, pořízení a spotřebu energií. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a s maximální péčí.

Zajištění nákupu
dodávek energií

Kompletní administrace výběrového řízení na dodavatele energií.
Management nákupu (postupný nákup, FIX).
Sledování vývoje cen na energetických burzách.

Energetická
správa

Hlídání a nastavení ¼ hodinového maxima.
Zřízení, přepis a zrušení odběrných míst.
Zastupování před dodavateli, distributory a dotčenými orgány.

Poradenství
a optimalizace

Nastavení distribučních sazeb, velikosti hlavního jističe a rezervovaných kapacit.
Řešení legislativních povinností.
Kontrola fakturace vč. návrhu případných opatření.

Měření a monitoring

Dálkové odečty energií a evidence spotřeb energií.

Revize

Evidence a zajištění zákonných revizí a zkoušek.

Správa a provoz LDS

Zajištění provozování lokálních distribučních soustav vč. řešení technických požadavků.

Reference